ATP Motor.cz

Stráneckou Zhoř čeká dlouhodobá uzavírka hlavní silnice

Obrázek-uzavírka

I. uzavírka od 1.6.2019 do 15.9.2019

Sezóna letních uzavírek silnici je tady. První velkou komplikací bude uzavírka silnice II/602 ve Stránecké Zhoři z důvodu opravy mostku, později celého průtahu obcí.

Městský úřad Velké Meziříčí odbor dopravy a silničního hospodářství vyhověl ve věci žádosti o povolení úplné uzavírky silnice II/602 v obci Stránecká Zhoř, z důvodu stavby rekonstrukce silnice. Silnice II/602 bude uzavřena v km 54,800 - 54,900 v místě mezi rybníky Hluboček a Nový rybník na příjezdu od Velkého Meziříčí v délce 100 metrů.

Objízdná trasa povede:

a) po dálnici D1 - exit 141 Velké Meziříčí západ - exit 134 Měřín, dále po silnicích II/348 a II/602 (pro vozidla splňující jízdu po dálnici) - Plán objízdné trasy vozidla nad 3,5 t po D1 bez poplatků

b) pro auta do 3,5t a autobusy VLD - II/602, II/354, III/35436 Kochánov, místní komunikace Stránecká Zhoř - Kochánov - Plán objízdné trasy vozidla do 3,5 t

c) pro ostatní vozidla - II/602, II/354 Netín, III/35433 Blízkov

II. uzavírka od 16.9.2019 do 30.9.2019

Silnice II/602 bude uzavřena od 54,800 do 55,700 v celém průtahu obcí Stránecká Zhoř, délka 900 metrů.

Informace o uzavírce:

pdfRozhodnutí MěÚ VM o uzavírce

pdfDopravně inženýrské opatření + schéma uzavírky

pdfVyjádřaní dopravců o vedení linek BUS po dobu uzavírky

CZ
Nahoru